กิจกรรมปี 2561

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงาน และมอบทุนการศึกษา เกียรติบัตรในการแข่งขันประกวดคลิปวีดิโอสั้นระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ“The Free Thai Movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย” ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์-คุณหญิ