หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดวิดีโอคลิป “อุดมการณ์ของขบวนการเสรีไทยและบทเรียนสาหรับอนุชน”

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดวิดีโอคลิป “อุดมการณ์ของขบวนการเสรีไทยและบทเรียนสาหรับอนุชน”